سرویس و نگهداری

سرویس و نگه داری ماهانه

آسانسور ساختمان از قطعات مکانیکی و الکترونیکی متعددی تشکیل شده که کارکرد دقیق آنها در کنار هم، حرکت ایمن آسانسور را برای افراد در ساختمان مقدور می سازد. انجام خدمات سرویس و نگهداری ماهانه آسانسور به دلایل زیر ضروری است:

 • در صورت عدم وجود قرارداد سرویس نگهداری آسانسور، صدور بیمه نامه مسئولیت برای آن مقدور نیست.
 • با انجام سرویس و نگهداری ماهانه آسانسور، قطعات معیوب براحتی شناسایی شده و تعمیر می شوند و لذا:
 • از بروز سوانح جانی پیشگیری خواهد شد.
 • از گسترش خرابی و بروز خسارتهای مالی بیشتر پیشگیری می شود.

چک لیست سرویس ماهانه آسانسور:

در بازرسی ماهانه و ادواری آسانسور، موارد زیر کنترل می شوند:

موتورخانه:

 • بررسی دمای متوسط موتورخانه و سیستم ترموستات موتور آسانسور
 • بررسی استحکام شاسی پایه موتور
 • بازدید فیوزها و اتصالات جعبه سه فاز و سیستم ارت
 • بازدید و تعویض روغن گیربکس موتور آسانسور
 • بازدید شفت موتور و گیربکس آسانسور
 • بازدید شیارهای سیم بکسل فلکه کششی موتور و هرزگردها
 • تنظیم ترمز موتور و بازدید لنت ترمز موتور آسانسور
 • بازدید سیم بکسل های آسانسور
 • نظافت موتورخانه نظافت داخل موتور ژنراتور و فن موتور آسانسور
 • بازدید گاورنر و اتصالات گاورنر آسانسور
 • بازدید ترمینالها، اتصالات و قطعات تابلو فرمان آسانسور
 • تست سیستم نجات اضطراری و دشارژ باطری های نجات اضطراری آسانسور

چاه آسانسور:

 • بازدید میکروسوئیچهای Limit حد و دور اندازهای آسانسور
 • بازدید و روغن کاری ریلهای آسانسور
 • بررسی کشش ارتجاعی سیم بکسلهای آسانسور
 • بازدید کابلهای آسانسور
 • بازدید روشنایی چاه آسانسور
 • بازدید لقمه های ریل کابین و وزنه آسانسور
 • بازدید زنجیر تعادل زیر قاب وزنه و کابین آسانسور
 • بازدید کرپی ها و سربکسلهای آسانسور
 • بازدید اتصالات سیم بکسل به کابین و قاب وزنه آسانسور
 • بررسی کفشکهای کابین و وزنه آسانسور
 • بررسی روغندانهای آسانسور
 • بررسی ترمز ایمنی پاراشوت و اتصالات میله پاراشوت به سیم بکسل گاورنر آسانسور
 • بررسی اتصالات و پیچ و مهره های یوک کابین آسانسور
 • بازدید سنسور آهنربا و آهنرباهای آسانسور
 • بررسی اتصالات، ترمینالها و دکمه های جعبه revision آسانسور
 • بازدید ضربه گیر (بافرها) کابین و قاب وزنه آسانسور
 • بازدید گاورنر پایین و استپ قارچی چاهک پایین آسانسور

درب های طبقات لولایی:

 • بازدید قفلها
 • بازدید کنتاکتهای درب
 • بازدید مگنت درب بازکن
 • بازدید فنر درب ها
 • بازدید دیکتاتورها
 • تنظیم دربها
 • روغن کاری لولاهای دربها

درب های طبقات تمام اتوماتیک:

 • بازدید قفلها
 • بازدید کنتاکهای درب
 • بازدید کفشکهای زیر درب
 • نظافت شیارهای درب
 • بازدید مکانیزم و موتور سردرب

کابین و طبقات:

 • بازدید شستی احضار طبقات
 • بازدید شستی احضار کابین
 • بازدید روشنایی کابین
 • بازدید فن و کلید فن
 • بازدید موزیک و اعلام طبقات
 • بازدید صفحه نمایش شستی کابین
 • بازدید عملکرد درب کابین

 

هزینه سرویس ماهانه آسانسور:

هزینه مصوب سندیکا، برای سرویس و نگهداری ماهانه آسانسور و پله برقی مطابق جدول زیر است، ولی معمولا شرکتهای خصوصی، قیمتهای رقابتی تری را ارائه می کنند.