آسانسورهای مسافربر گرلس

آسانسورهایی هستند که موتور آنها از نوع بدون گیربکس بوده و دور فلکه کششی آنها صرفا توسط درایو کنترل سرعت کنترل می گردد.این موتورها عموما آهنربای دائم هستن دموتورهای فاقد گیربکس کارایی و کاربرد خیلی ساده ای در آسانسورهای سرعت پایین دارند. یعنی در واقع پیاده سازی آسانسورهای گرلس با سرعت پایین بسیار ساده می باشد  در این نوع موتورها به دلیل حذف گیربکس، شفت موتور مستقیما به فلکه کششی موتور متصل است. بنابراین فلکه فلایولی که در موتورهای گیربکس دار با دور بالا گردش میکند حذف شده است. دور گردشی فلکه کششی موتور آنها بسته به نوع سیستم مکانیکی برابر یا دو برابر سرعت کابین است. در این نوع موتورها به دلیل حذف شدن گیربکس حجم آنها کوچکتر شده است. گشتاور حرکتی این نوع موتورها بالا بوده و با هر دو جریان AC و DC قابل اجراست. موتورهای گرلس قابلیت دست یابی به بیش از سرعت ۱۰ متر بر ثانیه را دارا هستند. موتورهای گرلس از چند لحاظ به موتورهای گیربکس دار برتری دارند

 • مصرف برق و انرژی پایینترتا ۷۰%
 • حجم فیزیکی کمتر
 • قابلیت اجرا در آسانسورهای بدون موتورخانه (MRL)
 • کاهش هزینه های ساختمانی و بنایی در اجرای آسانسورهای بدون موتورخانه
 • کاهش نویز و سر وصدا
 • عدم نیاز به روغن کاری گیربکس
 • کاهش هزینه های سرویس و نگهداری
 • قابلیت دستیابی به سرعتهای بالاتر همراه با ظرفیتهای بالاتر
 • حداکثر ارتفاع ۱۲۰متر
 • حرکت نرم و روان
 • عمر بیشتر و سرویس کمتر

توقف دقیق و بدون اختلاف سطح کابین در هر ایستگاه