باربر کارگو

  • آسانسورهای باربر کارگو

در ساختمان های مسکونی پر جمعیت و مراکز تجاری و فروشگاه ها، جهت حمل ملزومات استفاده می شود.

    •   نیروی محرکه موتور و گیربکس
    •  سیستم تعلیق کابین کشش ۱ به ۱ با وزنه تعادل
    •  سیستم کنترل فرمان میکروپروسسوری