ریل

انواع ریل نورد سرد در اندازه های T5,T9,T16,T32مطابق با استانداردهای سرعت و ارتفاع با معتبرترین برندهای اروپایی، آسیایی و ایرانی موجود می باشد.