آسانسورهای کارگاهی

آسانسور کارگاهی و ساختمانی:

به دو صورت بر روی نما و داخل چاهک ، جهت حمل بار و مصالح ساختمانی ، همچنین پرسنل ساختمان، طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد.

 • نصب بر روی نما یا راک(زنیون):
  • سیستم نیروی محرکه چرخ دنده ای
  • سرعت ۰/۵m/s
  • حداکثر ارتفاع ۲۰۰ متر
  • حداکثر ظرفیت ۳ تن
 • داخل چاهک نیرو محرکه وینچی:
  • سیستم فرمان اپراتوری
  • قیمت پایین
 • داخل چاهک نیرو محرکه بصورت چرخ دنده ای:
  • سرعت ۱m/s
  • سیستم میکروپروسسوری