وارداتی

 • آلبرتو ساسی ایتالیا

موتورهای گیربکس آلبرتو ساسی ساخت ایتالیا از قدرت های ۵٫۵kw الی ۲۵kw و موتورهای گرلس آلبرتو ساسی ساخت ایتالیا از قدرت های ۴kw تا ۱۸kw قابل ارائه می باشند.

 

 • آلبرتو ساسی اسپانیا

موتورهای گیربکس آلبرتو ساسی ساخت اسپانیا از قدرت های ۴٫۸kw الی ۱۳٫۲kw قابل ارائه می باشند.

 

 • زیلابگ آلمان

موتورهای گرلس زیلابگ ساخت المان از قدرت های ۴٫۴kw تا ۱۳٫۹kw قابل ارائه می باشند.

 

 • ویتور آلمان
 • موتورهای گرلس ویتور ساخت المان از قدرت های ۹kw تا ۱۴kw قابل ارائه می باشند.

 

 • ایتال ایتالیا
 • موتورهای گیربکس ایتال ساخت ایتالیا از قدرت های ۵kw الی ۹٫۲kw قابل ارائه می باشند.

 • سیکور و الکمپ ایتالیا

موتورهای گیربکس سیکور و الکمپ ساخت ایتالیا از قدرت های ۴٫۸kw الی ۱۵kw  و موتورهای گرلس سیکور ساخت ایتالیا از قدرت های ۳٫۶kw الی ۹٫۸kw قابل ارائه می باشند.

 

 • جم ایتالیا

موتورهای گیربکس جم ساخت ایتالیا از قدرت های ۵٫۵kw الی ۲۰kw  ۱۸kw قابل ارائه می باشند.

 • مونتاناری ایتالیا

موتورهای گیربکس مونتاناری ساخت ایتالیا از قدرت های ۴٫۸kw الی ۲۰kw  و موتورهای گرلس مونتاناری ساخت ایتالیا از قدرت های ۴٫۸kw الی ۱۸kw قابل ارائه می باشند.

 

 • ایکر ترکیه

موتورهای گیربکس ایکر ساخت ترکیه از قدرت های ۵٫۵kw الی ۱۵kw  و موتورهای گرلس ایکر ساخت ترکیه از قدرت های ۳٫۷kw الی ۸kw قابل ارائه می باشند.