شستی طبقات

  • شستی احضار طبقات:

براي هر آسانسور به ازاي هر طبقه بايد يك شاسي وجود داشته باشد (به جز آسانسورهاي خاص) شاسي طبقه داراي يك شستي فشاري جهت اخطار، نمراتور و دو فِلِش نما جهت تشخيص حركت كابين به سمت بالا و پايين است.به مجموعه كليدهايي كه جهت كنترل حركت كابين، بررسي وضعيت كلي آسانسور (نشان دهنده هاي جهت و نمراتور)، زنگ و استُپ اضطراري و … بر روي پنل خاص درون كابين آسانسور قرار دارد، شاسي درون كابين مي گويند.درصد شاسي هاي ايراني داراي كيفيت مطلوب و قابل قبولي هستند . شاسي هاي داخل معمولا داراي شستي به تعداد طبقات، نمراتور يا LCD، كليد تهويه كابين، شستي Door close، شستي Door open، لامپ روشنايي اضطراري كه هنگام قطع برق روشن مي شود تا شخص درون كابين دچار استرس نگرددmدکمه آژير يا زنگ خطر….شاسي هاي داخل به صورت تمام قد و نيم قد توليد مي شوند.شستی های طبقات و متعلفات از برترین برندهای ایرانی قابل ارائه می باشد

 

 

 

مشخصات پنل ها:

  • توکار همسطح تزیینات کابین
  • روکار برجسته
  • دوبلکس
  • لمسی

جنس پنل ها:

  • استیل
  • شیشه(مخصوص شستی های لمسی)

انواع نمایشگر:

  • نمایشگر آبی سفید
  • نمایشگر ریزشی
  • نمایشگر سون سگمنت