غذا بر

آسانسور غذابر

این قبیل اسانسورها عموما در رستورانها، هتل ها و بیمارستان ها مورد استفاده قرار می گیرد.

  • نیروی محرکه گیربکس و موتور
  • سیستم تعلیق وینچی(بدون وزنه تعادل)