هیدرولیکی

  • آسانسورهای ماشین بر هیدرولیکی:

اسانسورهای هیدرولیک ۱ به ۱ : در این روش جک هیدورولیک در مرکز یا بغل چاهک بطور مستقیم کابین ماشین بر را حرکت می دهدو در این روش اجرای حفره چاهک جهت جک اجباری می باشد.

اسانسورهای هیدرولیک ۲ به ۱ مستقیم: در این روش سیستم نصب جک، از بغل چاهک صورت می گیرد و بصورت دوبل جک اجرا می شود و دیگر نیازی به تامین حفره داخل چاهک نمی باشد. در این روش قابلیت افزایش ارتفاع وجود دارد.

 

  • آسانسورهای ماشین بر کششی: این نوع آسانسور توسط نیرومحرکه موتور گیربکس یا گرلس حرکت می کند و تا ظرفیت ۱٫۵ تن . ارتفاع ۱۰۰ متر و حداکثر سرعت ۱/۵m/s قابل استفاده می باشند.