شستی کابین

شستی فرمان داخل کابین

 

مشخصات صفحه پنل ها:

  • نیم قد یا تمام قد عمومی
  • توکار همسطح تزیینات کابین و روکار برجسته
  • برش لیزری تزیینی نئون دار
  • محفظه باکس تلفن داخل کابین

جنس صفحه پنل ها:

  • استیل
  • شیشه(مخصوص شستی های لمسی)

انواع نمایشگر:

  • نمایشگر رنگی با قابلیت مختلف
  • نمایشگر آبی سفید
  • نمایشگر ریزشی
  • سوم سگمنت